Máy chuẩn độ Acid mini và đo pH trong công nghiệp sữa HANNA HI84429
prev
  • Máy chuẩn độ Acid mini và đo pH trong công nghiệp sữa HANNA HI84429
next

Mã: HI84429

Đặt hàng

Titrator

Titratable Acidity
Low Range

0.0 to 15.0 °SH; 0 to 40 °Th; 0 to 35 °D; 0.00 to 0.35 % l.a.

 

Titratable Acidity
LR Resolution

0.1 °SH; 1 °Th; 1 °D; 0.01% l.a.

 

Titratable Acidity
High Range

10 to 75 °SH; 20 to 200 °Th; 20 to 175 °D; 0.0 to 2.0 % l.a.

 

Titratable Acidity
HR Resolution

0.5 °SH; 1 °Th; 1 °D; 0.1% l.a.

 

Accuracy
(@25ºC/77ºF)

5% of reading

 

Titration Method

acid-base titration

 

Principle

endpoint titration, 8.30 pH

 

Pump Debit

0.5 mL/min

 

Stirring Speed

800 rpm

 

Logging Data

up to 50 samples

pH Meter

Range

-2.0 to 16.0 pH/-2.00 to 16.00 pH

 

Resolution

0.1 pH / 0.01 pH

 

Accuracy
(@25ºC/77ºF)

±0.01 pH

 

Calibration

one, two or three point calibration (pH 4.01, 6.00, 8.30)

 

Temperature
Compensation

manual or automatic from -20 to 120°C (-4 to 248°F)

 

Logging Data

up to 50 samples

Temperature

Range

-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)

 

Resolution

0.1°C

 

Accuracy
(@25ºC/77ºF)

±0.4°C without probe error

Electrodes

 

FC 260B pH electrode with 1 m (3.3’) cable (included), HI 5315 reference probe with 1 m (3.3’) cable (included)

Temperature
Probe

 

HI 7662-M stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (included)

Environment

 

0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing

Power Supply

 

12 VDC adapter (included)

Dimensions

 

208 x 214 x 163 mm (8.2 x 8.4 x 6.4”) (with beaker)

Weight

 

2200 g (77 oz.)

 

Xuất xứ: Hanna 

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng.