Máy đo nhiệt độ, độ ẩm tự ghi saveris 2

  • Đơn giản: thiết bị đo ghi nhiệt ẩm tự động tự động.

  • An toàn: giá trị đo được lưu trữ trong các logger và trong Testo Cloud.

  • Linh hoạt: Truy cập vào các giá trị đo tại bất kỳ thời gian nào với một máy tính hoặc máy tính bảng / điện thoại thông minh.

  • Tiện dụng : Hệ thống có thể được điều chỉnh để thích nghi với yêu cầu của bạn, mở rộng không giới hạn.