Bộ Elcometer : máy A456CFBS + Đầu dò vuông góc từ tính T456CF1R
prev
  • Bộ Elcometer : máy A456CFBS + Đầu dò vuông góc từ tính T456CF1R
next

Đo bề mặt từ tính

Dải đo 0-1500μm

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Đặt hàng

Bộ Elcometer từ tính : máy A456CFBS + Đầu dò vuông góc T456CF1R bao gồm : 

- Máy Elcometer A456CFBS

- Đầu dò vuông góc từ tính T456CF1R