Mũi khoan thép gió NACHI L500
prev
  • Mũi khoan thép gió NACHI L500
next

Mã: L500

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

List 500
D
D
D
D
D
D
D
D
0.2
1.8
3.4
5.0
6.6
8.2
9.8
11.40
0.3
1.9
3.5
5.1
6.7
8.3
9.9
11.50
0.4
2.0
3.6
5.2
6.8
8.4
10.0
11.6 - 12.0
0.5
2.1
3.7
5.3
6.9
8.5
10.10
12.1 - 12.5
0.6
2.2
3.8
5.4
7.0
8.6
10.20
12.6 - 13.0
0.7
2.3
3.9
5.5
7.1
8.7
10.30
13.1 - 13.5
0.8
2.4
4.0
5.6
7.2
8.8
10.40
13.6 - 14.0
0.9
2.5
4.1
5.7
7.3
8.9
10.50
14.1 - 14.5
1.0
2.6
4.2
5.8
7.4
9.0
10.60
14.6 - 15.1
1.1
2.7
4.3
5.9
7.5
9.1
10.70
15.2 - 15.5
1.2
2.8
4.4
6.0
7.6
9.2
10.80
15.6 - 15.9
1.3
2.9
4.5
6.1
7.7
9.3
10.90
16.00
1.4
3.0
4.6
6.2
7.8
9.4
11.00
16.1 - 16.4
1.5
3.1
4.7
6.3
7.9
9.5
11.10
16.50
1.6
3.2
4.8
6.4
8.0
9.6
11.20
16.6 - 16.9
1.7
3.3
4.9
6.5
8.1
9.7
11.30
17 - 17.5

Xuất xứ : NACHI - NHẬT .