Thước đo khoảng cách tâm 10.1-310mm/0.01mm Mitutoyo 573-608
prev
  • Thước đo khoảng cách tâm 10.1-310mm/0.01mm Mitutoyo 573-608
next

Mã: 573-608

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Made in Japan