Thước cặp cơ hệ mét 0-150mm/0.05mm Mitutoyo 530-320
prev
  • Thước cặp cơ hệ mét 0-150mm/0.05mm Mitutoyo 530-320
next

Mã: 530-320

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Made in Japan