Thước đo khoảng cách tâm 10.1-300mm/0.01mm Mitutoyo 573-119-10
prev
  • Thước đo khoảng cách tâm 10.1-300mm/0.01mm Mitutoyo 573-119-10
next

Mã: 573-119-10

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue ABSOLUTE Back-Jaw Centerline Caliper Series 573

Không tồn tại mẫu tin