Thước đo khoảng cách tâm 10.1-200mm/0.01mm Mitutoyo 573-118-10
prev
  • Thước đo khoảng cách tâm 10.1-200mm/0.01mm Mitutoyo 573-118-10
next

Mã: 573-118-10

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue ABSOLUTE Back-Jaw Centerline Caliper Series 573

Không tồn tại mẫu tin