Panme đo ngoài đồng hồ hệ mét 25-50mm/0.001mm Mitutoyo 523-122
prev
  • Panme đo ngoài đồng hồ hệ mét 25-50mm/0.001mm Mitutoyo 523-122
next

Giá tiền: 9.671.000 VNĐ

Mã: 523-122

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Dial Snap Meters 523 series

Không tồn tại mẫu tin