Panme đo ngoài đầu dẹp type A 0-25mm/0.001mm Mitutoyo 422-230-30
prev
  • Panme đo ngoài đầu dẹp type A 0-25mm/0.001mm Mitutoyo 422-230-30
next

Giá tiền: 9.025.000 VNĐ

Mã: 422-230-30

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Blade Micrometers 422 series

Không tồn tại mẫu tin