Panme đo ngoài cơ hệ mét 700-800mm/0.01mm Mitutoyo 104-146A
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ mét 700-800mm/0.01mm Mitutoyo 104-146A
next

Giá tiền: 15.659.000 VNĐ

Mã: 104-146A

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Outside Micrometers 104 series 

Không tồn tại mẫu tin