Panme đo ngoài cơ hệ mét 350-375mm/0.01mm Mitutoyo 103-151
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ mét 350-375mm/0.01mm Mitutoyo 103-151
next

Mã: 103-151

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Outside Micrometers 103 series 

Không tồn tại mẫu tin