Panme đo ngoài cơ hệ mét 300-325mm/0.01mm Mitutoyo 103-149
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ mét 300-325mm/0.01mm Mitutoyo 103-149
next

Giá tiền: 4.514.000 VNĐ

Mã: 103-149

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Outside Micrometers 103 series 

Không tồn tại mẫu tin