Panme đo ngoài cơ hệ inch 1-2
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ inch 1-2
next

Giá tiền: 1.220.000 VNĐ

Mã: 103-178

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Outside Micrometers 103 series 

Không tồn tại mẫu tin