Panme đo ngoài cơ hệ inch 0-1
prev
  • Panme đo ngoài cơ hệ inch 0-1
next

Giá tiền: 854.000 VNĐ

Mã: 103-177

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Catalogue Outside Micrometers 103 series 

Không tồn tại mẫu tin