Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-60.9mm/0.001mm Mitutoyo 543-563E
prev
  • Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-60.9mm/0.001mm Mitutoyo 543-563E
next

Mã: 543-563E

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Digimatic Indicator ID-H Series 543

Không tồn tại mẫu tin