Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-12.7mm/0.001mm Mitutoyo 543-790
prev
  • Đồng hồ so điện tử hệ mét 0-12.7mm/0.001mm Mitutoyo 543-790
next

Giá tiền: 4.385.000 VNĐ

Mã: 543-790

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Digimatic Indicator ID-SK Series 543

Không tồn tại mẫu tin