Đồng hồ so cơ hệ mét 0-100mm/0.01mm Mitutoyo 3062S-19
prev
  • Đồng hồ so cơ hệ mét 0-100mm/0.01mm Mitutoyo 3062S-19
next

Giá tiền: 5.693.000 VNĐ

Mã: 3062S-19

Giá chưa bao gồm VAT

Đặt hàng

Made in Japan

Long Stroke Type, Large Diameter Series

Không tồn tại mẫu tin