Bộ Elcometer : máy A456CFBS + Đầu dò thẳng từ tính T456CF3S
prev
  • Bộ Elcometer : máy A456CFBS + Đầu dò thẳng từ tính T456CF3S
next

Giá tiền: 25.266.000 VNĐ

Đo bề mặt từ tính

Dải đo 0-13mm

Đặt hàng

Bộ Elcometer từ tính : máy A456CFBS + Đầu dò thẳng T456CF3S bao gồm : 

- Máy Elcometer A456CFBS

- Đầu dò thẳng từ tính T456CF3S

Không tồn tại mẫu tin